Halimbawa ng Salawikain Bayaning Nasusugatan

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain, salawikan, bayani
Halimbawa ng Salawikain: Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang
A patriot who is wounded becomes more courageous. 

Ang salawikain na ito ay tumutukoy sa taong lalong tumatapang at lumalakas ang loob habang nasusugatan. Hindi lamang ito partikular na tumutukoy sa labananan kundi sa pang araw araw na pamumuhay ng tao. Karamihan sa ating mga Pilipino ay may ganitong kaugalian, hindi sumusuko sa laban kahit nahihirapan, bagkos lalong nagpupursige at patuloy na nakikipaglaban sa hirap at mga pagsubok sa buhay.


Halimbawa ng Salawikain Tungkol sa Pakpak at Tainga

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain, salawikan, pakpak, tainga
Halimbawa ng Salawikain: May pakpak ang balita, may tainga ang lupa

Halimbawa ng Salawikain Sagana sa puri, dukha sa sarili

Halimbawa ng Salawikain, salawikain, Sagana sa puri, dukha sa sarili
Halimbawa ng Salawikain: Sagana sa puri, dukha sa sarili

Ano ang ibig sabihin ng salawikain na ito? Ito ay tumutukoy sa mga taong sagana sa pagbibigay ng papuri sa ibang tao ngunit salat sa tiwala sa kanyang sariling talento at kakayahan at madalas sa kanya pa mismo nanggagaling ang pangungutya sa sarili.

Halimbawa ng Salawikain Bukang Bibig

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, mga salawikain, salawikain, sawikain, bukang bibig, salawikain bukang bibig

Halimbawa ng Salawikain: Kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib. 
What comes out of your mouth is what is in your heart.

Halimbawa ng Salawikain Tunay na Pag-anyaya

Halimbawa ng Salawikain, Tunay na Pag-anyaya, hila, mga salawikain
Halimbawa ng Salawikain (Tagalog proverb): Ang tunay na pag-anyaya, dinadamayan ng hila. 
A sincere invitation is augmented by a pull.

Salawikain Makati ang Paa

Salawikain, makati ang Paa, Kahulugan ng Salawikain, Taong mahilig sa gala, mahilig sa lakad, mahilig sa pag-alis
Salawikain: Makati ang Paa
Kahulugan ng Salawikain: Taong mahilig sa gala, lakad, o' pag-alis

Halimbawa ng Salawikain Pili ng Pili

Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikan, sawikain, Kaibahan ng Salawikain at Sawikain, Ano Ang Salawikain, salawikain pili ng pili
Halimbawa ng Salawikain: Ang pili nang pili, natatama sa bungi.
The choosy one ends up with the worst.

Salawikain sa Pagbibigay ng Pagkain

Halimbawa ng Salawikain:

kasabihang pilipino, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain pagkain,

Kung nagbibigay ma't mahirap sa loob, ang pinakakain ay di mabubusog. 

Giving grudgingly will not appease the hunger of the one you're feeding.

Salawikain Matapat na Kaibigan

Salawikain Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.
Salawikain: Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan. 
                      You will know a true friend in time of need.

Salawikain Pulutin ang Mabuti

pulutin ang mabuti ang masama ay iwaksi salawikain halimbawa

Pulutin ang mabuti at ang masama ay iwaksi
Pangungusap Halimbawa  ng salawikain:

Ang batang masama ay dapat baguhin ang kanyang ugali at dapat nyang pulutin ang mabuti at ang masama ay iwaksi.

Salawikain Damo at Kabayo


aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo salawikain


Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.
"What's the use of grass when the horse is already dead."

Sawikain Alilang Kanin


salawikain alilang kanin


Sawikain: Alilang-Kanin - isang utusang walang bayad kundi pakain lang. Maari ring utusang ang bayad ay pabahay at pakain lamang ngunit walang ibang suweldo.

Halimbawa:
"Alicia, huwag ka namang masyadong masungit sa katulong natin, alalahanin mong alilang-kanin siya."

Salawikain Magnanakaw
salawikain halimbawa magnanakawSalawikain: Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw.

Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.

Salawikain Lalagyang Walang Laman

Halimbawa ng Salawikain, Ang lalagyang walang laman ay maingay, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain, salawikan,
Halimbawa ng Salawikain:  Ang lalagyang walang laman ay maingay.

Salawikain Tulog na Hipon

Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikan, Halimbawa ng Salawikain, salawikain hipon


Halimbawa ng Salawikain: Ang tulog na hipon , tinatangay ng agos.
Philippine Proverb: A sleeping shrimp is carried away by the current.

Salawikain

Anuman ang gagawin, pitong beses isipin.

-In English, it literally means "Whatever you do, think about it seven times", which means you have to think and weigh everything carefully before making any decisions.

Popular Posts